Ultraljud 22/5-23

 

 

 

Dalkrokens Diamant (Molly)

är nu parad med 

SE VCH Redspots Don Juan (Joy)