Ultraljud 22/12-21

 

 

 

 

 

Dalkrokens Diamant (Molly)

är nu parad med 

Smörsoppens Visst (Bosse)